Category Archives: Tâm huyết của SSK

Lợi ích khi cho con học SSK

Như đã giới thiệu, SSK hiểu rằng sự kết hợp hài hòa giữa học và chơi với phương pháp chuẩn mực kích thích các bé khám phá thế giới xung quanh, tự tin xây dựng tính cách, khai phá năng lực bản thân ở ngay thời kỳ này là điều quan trọng. Chính vì vậy, […]